TalentBase

Popis produktu

Vývoj informačného systému TalentBase® začal v roku 1998 a od tej doby je neustále priebežne zdokonaľovaný. Pokrýva čo najviac potrieb a procesov spojených s činnosťou personálnej agentúry alebo náborového oddelenia. Umožňuje evidenciu uchádzačov o zamestnanie a celú komunikáciu s kandidátmi, ďalej evidenciu voľných pracovných pozícií a sledovanie celého procesu obsadzovania voľného miesta.

Celý systém sa skladá z niekoľkých modulov.

Základný modul TalentBase, podporuje najmä činnosti spojené s evidovaním uchádzačov, kategorizáciou a vyhľadávaním medzi vhodnými uchádzačmi, sledovanie priebehu/statusu obsadzovania jednotlivých pracovných miest, popisy pracovných miest/profilov a priebehu vyrozumenia uchádzačov o úspešnosti a zamietnutí.

Modul Activities umožňuje evidenciu všetkej komunikácie z/do spoločnosti. Podporuje evidenciu došlej pošty, odoslaných listov, email, fax, SMS, telefonický hovor. Na tvorbu jednotlivých dokumentov je možné využívať preddefinované šablóny (Templates). Tieto šablóny môžu byť vo viacerých formátoch: Lotus, MS Word a Open Office

Modul Meetings umožňuje plánovanie stretnutí, centrálny kalendár konzultantov a plánovanie zdrojov, (napr. rokovacích miestností).

Modul Invoicing (Projektové riadenie) umožňuje evidenciu došlých objednávok, ich prideľovanie jednotlivým konzultantom a následne sledovanie stavu jednotlivých objednávok. Ďalšou možnosťou je tvorba faktúr k jednotlivým objednávkam.

Modul Web TalentBase poskytuje možnosť on-line publikácie voľných pracovných miest na internetovej stránke spoločnosti, prípadne rôznych pracovných portáloch. Umožňuje on-line zadávanie CV od uchádzačov, vytváranie a udržovanie aktívnej web stránky spoločnosti.

tb_proces
Technické požiadavky:

Celá aplikácia TalentBase® je vytvorená na platforme Lotus Domino. Táto platforma na strane servera podporuje Win2000 server (Win NT4 server) alebo Linux. Na strane klienta je podporované prostredie Win 98 a vyššie alebo Apple.
Toto určuje minimálne HW a SW nároky na aplikáciu.